Rainforest Concern

Като част от програмата ни за социална отговорност, ние от Rainforest Foods се стремим да привличаме вниманието на хората към промените в околната среда и социалните промени, които влияят на много райони с тропически гори в света. За тази цел подкрепяме работата на една от водещите организации за благотворителна дейност в тази сфера: Rainforest Concern (Загриженост за тропическите гори).

Rainforest Concern е създадена през 1993г. във Великобритания, за защита на застрашени естествени хабитати, биоразнообразието, което съдържат и местните хора, които все още зависят от тях. В момента организацията има 19 проекта за опазване в 12 countries – Бразилия, Еквадор, Идния, Колумбия, Коста Рика, Панама, Перу, Румъния, Суринам, Уганда, Чили и Шри Ланка. Тя работи в тясно сътрудничество с местни организации за опазване на околната среда с цел запазване на горите.

Основна част от философията на Rainforest Concern е установяването на здраво партньорство с малки, но динамични организации в страните, където работи. Такива дългосрочни партньорства неведнъж са се оказвали много важни за продължителния успех на проектите. Rainforest Concern обръща внимание главно на четири области:
•    Непосредствено опазване чрез защита и управление на залесени райони с цел създаване на защитени резервати. Това понякога включва и купуване на земята, обикновено от името на местни неправителствени организации или местните общини. Особено значение се отдава на създаването на горски „коридори”, които свързват различни защитени зони, за да се избегне опасността от раздробяване. Това подпомага особено много ефикасността на тези резервати, тъй като осигурява на различните видове възможност да се придвижват свободно от една област в друга. Залесяването на сечища и изсечени гори с местни дървесни видове също попада в тази категория.
•    Програми за осигуряване на алтернативни доходи, здраве и образование, които се разработват заедно с местните общности, живеещи в близост до областите в проектите. Те имат за цел да намалят отрицателното въздействие на човека върху горите, породено например от отглеждане на добитък и земеделие за собствени нужди.
•    Подкрепа за изследвания на биоразнообразието.
•    Създаване на доброволчески програми. Това включва групи на току-що завършили гимназисти, както и по-възрастни доброволци, които работят по проекти като засаждане на дървета, поддържане на пътеки и събиране на данни.

При всеки нов клиент, който поръчва от Rainforest Foods даряваме £1 на Rainforest Concern. Ако искате да направите отделно дарение, моля посетете Rainforest Concern.