Soil Association

Всички наши продукти са сертифицирани от Soil Association. Процеса на сертификация включва: Къде са отгледани суровините за нашите продукти, как се обрабовтват (например как от праховете се произвеждат капсули), как се пакетират, каква информация има на етикетите ни. Чрез този стриктен процес се гарантира за качеството и чистотата на продуктите, носещи логото на Soil Association. Всички наши продукти са 100% Био-Органик. 

Soil Association e символ на висококачествени продукти - храни, био земеделие и други с отношение към запазването на природата при местното производство. Soil Association е първата компания във Великобритания, която през 1967 година определя основните принципи при производството на храни. Био стандартите, които бяха въведени в последствие следват тези принципи и са валидни и до днес.

За повече инфорамция за процеса на сертификация посетете страницата на Soil Association или пишете на email pro.cert@soilassociation.org