Защо био?

Ние в Rainforest Foods вярваме, че био супер храните са най-добри по няколко причини. Появяват се все повече сведения за ползите, които био храната носи на здравето. Като увеличавате процента на био храната в храната, която ядете, ограничавате количеството на токсични химикали, генно-модифицирани организми, хранителни добавки и оцветители, които приемате. Това намалява стреса върху главните органи в тялото, на които не се налага да работят толкова усилено, за да извличат токсини от организма ни. Био храните съдържат повече полезни витамини, минерали, незаменими мастни киселини и антиоксиданти, така че получаваме повече енергия, повече хранителни вещества и повече ползи за здравето като ги консумираме. Супер храните по своята същност са необикновено богати на полезни витамини, минерали, незаменими мастни киселини и антиоксиданти.

Учените изследват вече от няколко години полезността и значението, които се приписват на био храните с цел да определят количествено с научни методи това, което отдавна се знае чрез обикновено наблюдение.  Изследванията продължават и ще продължат да се провеждат. Досега стана известно, че преминаването към био храни може да намали разпространението на често срещани заболявания като рак, сърдечно-съдови болести, алергии и детска хиперактивност. Био земеделието е по-добрата алтернатива за околната среда от традиционното земеделие, защото има възможност да се намалят парниковите газове, да се подобри качеството на водите и въздуха, да се намали количеството на отпадъците и ерозията на почвата, както и да се увеличи разнообразието на растителните и животинските видове. Цялата фирма Rainforest Foods е сертифицирана био от Soil Association, чиито стандарти са едни от най-строгите в света като надминават стандартите, възложени от правителствата на Великобритания и ЕС. Тези стандарти включват всеки аспект на пътешествието на храната – начина на отглеждане, на прибиране на реколтата, обработка, пакетиране, транспорт и продажба. Целта на всичко това е да ви се гарантира, че храната ви включва напълно, 100% био добавки. Повече информация за Soil Association може да получите на сайта им.